Csongor Moldvai

Sales & Marketing Manager Hungary and Romania

Csongor sa už viac ako 10 rokov podieľa na cestovnom ruchu. Začal pôsobiť ako finančný riaditeľ počas vysokoškolského štúdia v Rumunsku, odkiaľ pôvodne pochádza. Následné hľadanie novej výzvy v roku 2008 sa presťahoval do Maďarska. V Maďarsku pracoval ako regionálny manažér a obchodný manažér pre dva veľké online cestovné kancelárie. Vďaka svojej pracovnej skúsenosti má dobrý pohľad na maďarský a rumunský cestovný trh. Hovorí po maďarsky, rumunsky a anglicky a podporuje predaj v Rumunsku a Maďarsku.

csongor@str-cee.com

https://linkedin.com/in/csongormoldvai