Dominika Pawłowska

Sales & Marketing Manager Poland

Dominika pracuje v cestovnom ruchu viac ako 18 rokov. Svoju prvú odbornú prax získala počas štúdia, cestovala do rôznych častí Európy ako vedúca mládežníckych skupín. Svoju prácu na plný úväzok začala v cestovnom ruchu v roku 2005 v Neckermann Polska, postupne získavala vedomosti a skúsenosti od obchodného oddelenia, cez operačné oddelenie a nakoniec až po najdlhšiu dobu.

Je absolventkou Fakulty ekonómie a manažmentu na Univerzite v Štetíne a postgraduálneho štúdia na Ekonomickej fakulte Varšavskej univerzity v oblasti riadenia produktov a služieb.

Jej mottom je – práca s ľuďmi a ľuďmi, pretože ako to pripúšťa, je to najväčšia zábava a najväčšie privilégium v cestovnom ruchu.
Vášnivý tréning CrossFit a všetky outdoorové aktivity. Plány na blízku budúcnosť – test sily na Runmageddone.

dominika@str-cee.com

https://linkedin.com/in/dominika-pawlowska-372a00b8

Dominika Pawlowska