Kriszta Csácsi

Marketing Manager

Kriszta vyštudovala na univerzite vo Veszpréme ako ekonómka v oblasti cestovného ruchu a pohostinstva, potom rozšírila svoje obzory o on-line marketing na univerzite Edutus v Budapešti. Má viac ako 10 rokov skúseností s cestovným ruchom najmä v oblasti marketingu a športového cestovného ruchu. V STR CEE je zodpovedná za on-line marketing, okrem maďarského ovláda anglicky a francúzsky. Je vášnivou cestovateľkou s nespočetnými skúsenosťami, ktorá už navštívala viac než 40 krajín. Ak nie je v zahraničí, môžete ju nájsť na tenisovom kurte počas jej voľného času.

marketing@str-cee.com