Péter Börcsök

Managing Director

Péter Börcsök získal skúsenosti v rôznych pozíciách v spoločnosti Malev Hungarian Airlines, autopožičovne Holiday Autos a American Airlines. Pred svojou kariérou v spoločnosti STR CEE sa zaoberal kľúčovými účtami v spoločnosti Swiss a Lufthansa Airlines. V roku 2008 nastúpil do spoločnosti STR CEE ako obchodný a marketingový manažér pre všetky trhy v strednej a východnej Európe. Dnes je ako výkonný riaditeľ spoločnosti hrdý na to, že má mandát zastupovať našich partnerov DMC v regióne a prispievať ich spokojnosťou a úspechom.

peter@str-cee.com

 https://linkedin.com/in/p%C3%A9ter-b%C3%B6rcs%C3%B6k-90526048