Naše služby

  • Naše spoločnosti na riadenie destinácií / DMC sme otestovali, aby sme splnili vysokú úroveň kvality na trhu
  • Na vašej strane máte vždy vyhradenú a skúsenú kontaktnú osobu
  • Potrebujete rýchlu opravu, trasy alebo nápady? Môžeme vám rýchlo a bez časového rozdielu poslať výber programov.
  • Náš tím často cestuje do rôznych destinácií, aby sme vám mohli poradiť kompetentne. Ak vám nebudeme môcť hneď odpovedať, okamžite to preberiem s našimi DMC partnermi, aby ste čo najskôr dostli odpovede na vaše otázky.
  • Podporujeme vás pri komunikácii Vašich potrieb s našimi partnermi
  • Napomáhame v spracovaní ponuky a nacenenia a ubezpečujeme sa, aby ste ju dostaneli včas v správnom formáte a so správnou cenou.
  • Ak sa rozhodnete pracovať s niektorou z našich spoločností pre niektorú z vašich destinácií, sme radi, že vám pomôžeme všade, kde môžeme.
  • Naše služby sú zdarma ako plánovač akcií. Ako kancelária predaja a marketingu na nemecky hovoriacom trhu máme mandát na implementáciu špecifických aktivít v oblasti predaja a marketingu, ako sú predajné hovory, akcie a vzdelávacie výlety, prieskum trhu, ako aj ďalšie aktivity na trhu. Odporúčame našim partnerom DMC, aby mohli uspieť na trhoch, ktoré poskytujeme.